Kategori
Culture

Ramadan in Java: The Joy and Jihad of Ritual Fasting

Penulis: André Möller
Penerbit: Lund University
Tahun terbit: 2005

Ringkasan: Merupakan hasil disertasi André Möller saat menempuh S3 di Universitas Lund. Versi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Penerbit Nalar.

Daftar Isi:

  • Pendahuluan dan Latar Belakang
  • Islam di Jawa: Sejarah, Aktor dan Penelitian Terdahulu
  • Ramadan dalam al-Quran, as-Sunnah, dan Syariat Islam
  • Ramadan dalam Media Kontemporer
  • Ramadan dalam Kenyataan di Jawa
  • Ramadan dalam Perbandingan
  • Ramadan dalam Analisis